Weber kulturno nasleđe

Saint-Gobain Weber je pokrenuo internet sajt Kulturno nasleđe Weber-a namenjen restauraciji značajnih građevina radi očuvanja kulturnog nasleđa. Na ovom sajtu se nalaze reference za pojedine građevine koje su renovirane uz pomoć Weber-ovih rešenja i preporuka za rešavanje sličnih specifičnih problema.

weber-cultural-heritage.gif

 Sam sajt ističe mnoge koristi od upotrebe tehničkih maltera prilikom restauracije. Nove studije slučaja će biti redovno postavaljane na sajt kako bi se poboljšala postojeća komunikacija sa akterima ovog segmenta tržišta. Web site možete posetiti na: http://weber-cultural-heritage.com