weber.tec 933

Weber

Pakovanje: 25 kg

Potrošnja: 18 kg/m2 (debljina sloja d = 1 cm)

weber.tec 933 – reparaturni, brzovezujući, mikroarmiran, hidroizolacioni malter. Otporan na pritisak posle 28 dana > 25 Mpa ( R2 ). Otporan na pozitivni i negativni vodeni pritisak do 1,5 bar-a. Debljina nanošenja od 2 do 10 mm, prilikom reparacija do 50 mm.

weber.tec 933 – mesto primene:
-za ispunu pukotina, izradu holkera i hidroizolaciju zidova i podova