weberdry PUR seal 2K

Weber

Potrošnja: od 1,5 do 2,5 kg/m2

Pakovanje: 17,5 kg (15 kg + 2,5 kg), 7 kg (6 kg + 1 kg)

weberdry PUR seal 2K - Dvokomponentna, poliuretanska, tečna, hidroizolaciona membrana

weberdry PUR seal 2K se koristi:
-za pozicije koje su u stalnom kontaktu sa vodom
-za bazene, rezervoare, tankove

Pronađi stovarište