weberdry PUR details

Weber

weberdry PUR details - tečna, tiksotropna, trajno elastična, vlaknima ojačana, jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolacija koja se koristi za dugotrajnu hidroizolaciju kompleksnih krovnih detalja i spojeva. Upotrebom weberdry PUR details izbacujete iz upotrebe poliesterski filc koji se koristi za ojačanje hidroizolacije na kritičnim mestima.

weberdry PUR details - mesto primene:
-na svim spojevima dve ili više površina gde je potrebno dodatno ojačanje
-cevi
-svetlosne kupole
-dimnjaci
-isparivači

Pronađi stovarište