weberad cataliser

Weber

Pakovanje: 0,75 kg, 0,18 kg

Potrošnja, odnos mešanja sa weberdry PUR seal:

weberdry PUR seal : weberad cataliser = 100 : 2 ili 100 : (3 po težini)

(Na primer: 25 kg : 0,5 kg ili 25 kg : 0,75 kg) 

weberad cataliseraditiv za ubrzavanje procesa sazrevanja – sušenja poliuretanske hidroizolacije weberdry PUR seal. Omogućava da weberdry PUR seal sazreva brže, u debljem sloju i na niskim temperaturama. Sledeći sloj možete naneti već nakon 3 do 5 sati. (npr. dodavanjem 3% aditiva u weberdry PUR seal potiže se otpornost hidroizolacije na kišu već nakon 90 min. pri optimalnim uslovima)

weberad cataliser - mesto primene:
-na svim pozicijama gde se koristi weberdry PUR seal

Pronađi stovarište