weberdry drain

Weber

Pakovanje: 10 komada
 

weberdry drain je prefabrikovani, liveni, PVC element za izradu vertikalnog slivnika.