Weber donacija projektu "Da svi pomognemo"

Fondacija „Saint-Gobain Initiative“ je na osnovu projekta zaposlenih u kompaniji Weber u Srbiji donirala iznos od 100.000 evra projektu „Da svi pomognemo“. Ovim su prikupljena neophodna sredstva za izgradnju četvrte zgrade i završen kompleks za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima u Beogradu.

Tan2013-9-27_11177574_0.jpg

Projekat socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, koji se sprovodi od 2010. godine, pokrenula je i realizovala Fondacija "Ana i Vlade Divac” u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i Gradom Beogradom, koji je obezbedio zemljište sa kompletnom infrastrukturom za izgradnju četiri objekta. Radio-televizija Srbije podržala je projekat u svojstvu medijskog pokrovitelja. Po završetku ovog projekta, 80 porodica biće smešteno u četiri zgrade, čime će biti omogućeno zatvaranje dva od preostala tri kolektivna centra u Beogradu. U okviru nacionalne kampanje “Da svi pomognemo!” prikupljena su i sredstva za otkup 43 seoska domaćinstva i izgradnju 2 montažne kuće za izbegla i raseljena lica. Kampanjom je zbrinuto 65 porodica, odnosno 260 lica koja do sada nisu imala sopstveni krov nad glavom i živeli su u izuzetno teškim uslovima. „Veoma sam srećan sto je ova velika i važna inicijativa sprovedena do kraja, zahvaljujući velikom broju pojedinaca i institucija  iz zemlje i inostranstva. Naročito smo zahvalani Fondaciji „Saint-Gobain Initiative“, koja je dala najveću pojedinačnu donaciju i time omogućila izgradnju poslednje zgrade i završetak projekta“, izjavio je osnivač Fondacije Vlade Divac povodom donacije fondacije „Saint-Gobain“ i završetka projekta “Da svi pomognemo”. „Kao lider na građevinskom tržištu kompanija Saint-Gobain veruje da je njena odgovornost da podrži rad neprofitnih organizacija u  oblastima koje su u skladu sa strategijom Grupe. Saint-Gobain Initiative fondacija podržava projekte neprofitnih organizacija u nekoliko sektora. Projekat „Da svi pomognemo“ smo prepoznali kao deo sektora „izgradnja, renoviranje ili obnova objekata od generalnog socijalnog značaja“ i podržali inicijativu Divac fondacije na obostrano zadovoljstvo.“ Istakao je Milan Lukić, generalni direktor kompanije Saint-Gobain Weber u Srbiji. Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima je namenjeno najugroženijim izbeglim i raseljenim porodicama koje su još uvek smeštene u kolektivnim centrima. Koncept stanovanja u zaštićenim uslovima ocenjen je kao najbolje i u svetu poslednjih godina najaktuelnije rešenje socijalnih problema.