weberdeko top

Nov proizvod
unutrašnja boja weberdeko top

weberdeko top je dekorativna premium boja za unutrašnje radove proizvedena po novoj unapređenoj recepturi, od visokokvalitetnih punilaca i veziva. Odlične je pokrivnosti i izrazito je otporna na otiranje.

weberdeko top se koristi isključivo za unutrašnje radove, za zidove i plafone. Koristi se kako za prefarbavanje starih površina tako i za bojenje novih. 

Podloga

Plafon

Pakovanje: 25 kg kanta (600 kg na paleti) ili 8 kg kanta (480 kg na paleti) ili 5 kg kanta (450 kg na paleti).

Potrošnja je oko 0,20 kg/m

 

Boje

 • 165A
 • 401A
 • 411A
 • 425A
 • 440A
 • 465A
Pogledaj celu paletu

Nijanse u ton karti koristiti kao smernice prilikom odabira.
Moguća su delimična odstupanja grafičkog rešenja u odnosu na nijansu proizvoda!

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje unutrašnjih boja. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Rezultat:
Ukupna težina :
Broj pakovanja :
Broj paleta :

Karakteristike i prednosti

 • Boja visoke pokrivnosti i paropropusnosti
 • Otporna na suvo brisanje
 • Neograničena mogućnost toniranja

Ograničenja upotrebe

 • Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje treba da bude iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog uticaja vremenskih faktora 
 • Nije preporučljivo nanositi weberdeko top na stare podloge, naročito ako u zidovima ima vlage
 • U cilju sprečavanja pojave senki nije preporučljivo nanositi je na sveže omalterisane zidove i u direktnom prisustvu vlage

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte