webermur polifix

masa za gletovanje weberbur polifix

webermur polifix je izrađen od kvalitetnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih aditiva.

webermur polifix se koristi se za fino izravnavanje zidnih površina u enterijerima.

Pakovanje: 25 kg natron džak (1200 kg na paleti) ili 5 kg natron džak (1000 kg na paleti)

Potrošnja je 0,5 - 1,5 kg/m2

Dokumentacija

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje masa za izravnavanje. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Rezultat:
Ukupna težina :
Broj pakovanja :
Broj paleta :

Karakteristike i prednosti

  • Prah fine granulacije
  • Debljina nanosa od 1-2 mm u jednom sloju
  • Vreme plastičnosti 40-50 minuta, brzina sušenja 3-4 sata
  • Pogodan za nanošenje na gips karton ploče

Ograničenja upotrebe

  • Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje mora biti iznad 5°C a nikako preko 30°C.
  • Radove izvoditi bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina - zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni.
  • Posebno je važno da proizvod ne dolazi u direktan kontakt sa krečom kao i da se koristi potpuno čista posuda i čista voda za njegovo pripremanje!

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte