webertec 828

trak.png

Specijalni hidroizolacioni sistem za izolaciju dilatacionih, ugaonih i fuga na spojevima različitih materijala, kao i izolaciju cevi. 

webertec 828 hidroizolaciona traka kao i unutrašnji i spoljašnji ugao služe za premošćivanje dilatacionih fuga, obradu ugaonih i fuga kod spojeva različitih materijala na zidovima i podovima. Takođe je pogodan za izolaciju cevi u vlažnim prostorijama. Može se koristiti za sve klase opterećenosti vlagom A, B, C, A0 i B0.

Podloga

Pod

Pakovanje:

webertec 828 DB 75, rolna 10m
webertec 828 DB DI, unutrašnji ugao 10 komada
webertec 828 DB DA, spoljašnji ugao 10 komada

Dokumentacija

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Karakteristike i prednosti

  • Za unutrašnju i spoljašnju primenu
  • Visoka elastičnost i vodootpornost
  • Velika mogućnost istezanja i vezivanja za hidroizolaciju
  • Pogodni za prostorije opterećene vodom
  • Otporni na hemikalije, ojačanI tkaninom

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte