webercol flex plus W

Prethodni naziv proizvoda: Izuzetno fleksibilan beli lepak C2TE S1 klasifikacije
lepak za pločice webercol flex plus W

webercol flex plusW je izuzetno fleksibilni i snažan lepak bele boje, fine granulacije i jake čvrstoće, sačinjen od cementa, kalcijum karbonata, peska i aditiva, obogaćen polimerima. 

webercol flex plus W je lepak sa izuzetnim tehničkim karakteristikama, pogodan za širok spektar oblasti upotrebe uključujući i lepljenje pločica i mozaika u bazenima.

webercol flex plus W se koristi za lepljenje svih vrsta pločica na sve cementne podloge, na kritične podloge (drvo, staklo, metal, druge slabo upojne i neupojne podloge), za podno grejanje, za sve podloge sa visokim statičkim i dinamičkim opterećenjem. Moguće ga je nanositi i na organske podloge i kreč pod uslovima da su ove podloge nosive. Za primenu na starim neupojnim podlogama poput starih pločica, potrebno je premazati primer weberprim 803.

Podloga

Zid, Pod

Pakovanje: natron džak od 25 kg sa 1200 kg na paleti.

Okvirna potrošnja je 2-5 kg/m2 u zavisnosti od širine zubaca na gletarici, uslova po kojima se vrši lepljenje, dimenzija pločica i površine na koju se keramičke pločice lepe.

Dokumentacija

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje lepkova za keramiku. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Result:
Total weight :
Bag quantity :
Palette quantity :

Karakteristike i prednosti

  • Za sve zahtevne unutrašnje i spoljašnje radove
  • Za velika statička i termička opterećenja 
  • Za sve vrste pločica
  • Izuzetna fleksibilnost
  • Povećana vezivnost

Ograničenja upotrebe

  • Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C. Najbitnije je da se prilikom postavljanja pločica izbegava direktan uticaj, pre svega vlage, a potom i svih ostalih vremenskih faktora.
  • Kada se lepe pločice dimenzija preko 25x25cm poželjno je izvršiti premazivanje i poleđine pločice i podloge lepkom kako bi se pokrila što veća površina podloge i obezbedilo što čvršće vezivanje pločice za podlogu. Ne preporučuje se upotreba ovog lepka na organske podloge, kreč i podloge koje sadrže kreč.
  • Dodatni testovi moraju da se urade kada se lepi pločica na pločicu na kritične i slaboupojne podloge.

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte