weberepox easy

Nov proizvod Prethodni naziv proizvoda: kremasta vodoodbojna fug masa
fug masa weberepox easy

weberepox easy je izuzetno čvrsta, dvokomponentna epoksidna fug masa i lepak za keramiku, otporna na hemikalije, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.  

OBLAST PRIMENE

 • Visoko otporna fug masa za sve vrste pločica, bez obzira na njihovu upojnost,
 • Koristi se za postavljanje fuge debljine do 10mm, unutra i spolja,
 • Preporučuje se upotreba na mestima sa intezivnim delovanjem vode i vlage, kod industrijskih podova i oblasti sa izraženim mehaničkim opterećenjem,
 • Idealna kod balkona i terasa, kao i sistema sa podnim grejanjem,
 • Proizvod je otporan na delovanje hemijskih sredstava za čišćenje,
 • Preporučuje se kod standardnih pločica, porcelanskih, gres, mozaika, kao i prirodnog kamena

Podloga

Zid, Pod

Pakovanje: plastična kantica od 2,5 kg ili 5 kg, 720 kg na paleti

Dokumentacija

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje masi za fugovanje. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Karakteristike i prednosti

 • Fug masa i lepak za keramiku 2u1
 • Za podne i zidne pločice, gres, mermer i prirodni kamen
 • Izuzetno vodoodbojna
 • Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
 • Otporna na hemikalije i sredstva za čišćenje
 • Za industrijska postrojenja
 • Laka za nanošenje i čišćenje

Ograničenja upotrebe

 • U fug masu je zabranjeno umešavati druge materijale osim vode!
 • Zaprljani materijal je zabranjeno ponovo koristiti!
 • Proizvod na temperaturama ispod +5°C nije primenljiv. 
 • Primena na temperaturi iznad +25°C se ne preporučuje. 

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte