Zbog čega dolazi do "pomeranja" fasade?

Veliki problem koji ne može da se primeti dok ne prođe određeni vremenski period je odvajanje delova fasade od same podloge.