Zbog čega dolazi do "pomeranja" fasade?

Veliki problem koji ne može da se primeti dok ne prođe određeni vremenski period je odvajanje delova fasade od same podloge. 

Uobičajeni problemi i pitanja sa kojima se možete susresti

Posledica

Neadekvatnom ugradnjom termoizolacionog sistema može doći do ozbiljnih problema nakon određenog vremenkog perioda:

  • vremenom može doći do odvajanja delova fasade od podloge i njenog otpadanja,
  • gubi se efekat termoizolacije,
  • veoma teško saniranje.

Koraci sanacije

1. proveriti na jednom delu fasade kako su zalepljene termoizolacione ploče:

- ukoliko nisu zalepljene "trakasto na ivice i tačkasto na sredinu" to je osnovni uzrok navedene posledice,

2. ukoliko je u pitanju izolacija vunom, poželjno je da kompletna ploča od vune bude premazana lepilom ili "tačkasto" na sredinu, a "trakasto" po ivicama, ako nije, to je osnovni uzrok navedene posledice; 

3. sanacija se može izvršiti samo mehaničkim uklanjanjem delova fasade gde ploče nisu dobro zalepljene i ponovnim nanošenjem sistema,

Find all our products near you in more than 2000 outlets