Zbog čega dolazi do pojave senki na silikatnom malteru?

Nanošenje silikatnog završnog maltera na neadekvatnu podlogu uzrokuje pojavu senki na fasadi. 

Uobičajeni problemi i pitanja sa kojima se možete susresti

Posledica

  • pojava belih fleka i senki prouzrokovanih reakcijom organskog materijala iz podloge (kreč i sl) sa silikatnim malterom,
  • slabo ili nikakvo vezivanje silikatnog maltera za podlogu

Find all our products near you in more than 2000 outlets