Zbog čega dolazi do pojave senki na silikatnom malteru?

Nanošenje silikatnog završnog maltera na neadekvatnu podlogu uzrokuje pojavu senki na fasadi. 

Uobičajeni problemi i pitanja sa kojima se možete susresti

Posledica

  • pojava belih fleka i senki prouzrokovanih reakcijom organskog materijala iz podloge (kreč i sl) sa silikatnim malterom,
  • slabo ili nikakvo vezivanje silikatnog maltera za podlogu

Rešenje

1. Prekinuti rad, skinuti nanetu količinu materijala; 

2. ukoliko je moguće ukloniti sloj organskog materijala a u slučaju krečne podloge, celu podlogu izravnati jednim slojem lepila (weber.therm prestige); 

 

3. premazati novu podlogu weber.prim hidrosol kako bi se sprečilo dalje isoljavanje.