Telemont, Crna Gora

Objekat u Crnoj Gori u Podgorici, rađen je 2011.godine završnim Weber materijalima. Završni sloj urađen je kombinacijom disperzivnog maltera i boje, i to weber.tene silikonputz u nijansama 615A i po posebno zahtevu 189*, a silikonskom bojom, weber.ton silikon u nijansi 615A. Termoizolacija je postavljena lepilom weber.therm family. Pre postavljanja završnog sloja podloga je impregnirana silikonskim osnovnim premazom weber.prim silikon. Izvođač radova: Adria Bar