Stambeni objekat, Bar

Stambeni objekat u Crnoj Gori, u Baru je rađen 2010. godine Weber završnim materijalima. Izolacija je rađena lepilom weber.therm univerzal, završni sloj silikonskim disperzivnim malterom i to weber.tene silikonputz u beloj i 401e nijansi, pre čega je nanešen osnovni premaz weber.prim silikon. Detalji su urađeni u crvenoj boji akrilnim završnim slojem weber.tene akrilputz u nijansi 425A

Izvođač radova je: Adria Bar.