Riblja pijaca, Novi Sad

Objekat u Novom Sadu Riblja pijaca na kome su korišćeni Weber materijali weber.prim silikat kao osnovna podloga i weber.ton silikat silikatna boja u tonu 240C. Izvođač: Ornament Beograd