Problemi sa vlažnom podlogom

Nedovoljno suv osnovni premaz, armirni sloj ili vlažni vremenski uslovi utiču na podlogu na koju se nanose završni malteri, pa samim tim imaju i negativne posledice na fasadu. 

Rešenje 1

Proizvodi koji su neophodni za ovo rešenje