Problemi sa vlažnom podlogom

Nedovoljno suv osnovni premaz, armirni sloj ili vlažni vremenski uslovi utiču na podlogu na koju se nanose završni malteri, pa samim tim imaju i negativne posledice na fasadu. 

Uobičajeni problemi i pitanja sa kojima se možete susresti

Posledica

  • materijal će prilikom nanošenja da klizi ili da se "valja" po podlozi i da ostavlja utisak da je materijal neispravan jer ne vezuje za podlogu;
  • izbijanje vlage na površinu, narušavanje estetskog izgleda završnog dekorativnog maltera,
  • tokom vremena otpadanje delova fasadnog maltera i smanjivanje termoizolacionog efekta,
  • senčenje završnog maltera jer nedovoljno suv osnovni premaz kvasi sam malter.

Rešenje 1

1. mehaničko rešenje - skinuti deo kompletnog sistema sve do dela podloge u kome je uzrok izbijanja vlage, sanirati uzrok i naneti ponovo termoizolacioni sistem,

2. ukoliko postoji neki deo podloge iz kojeg izbija konstantno vlaga usled nekog drugog uzroka premazati taj deo površine weber.prim hidrosol premazom kako bi se sprečilo izbijanje vlage u dalje slojeve. 

Find all our products near you in more than 2000 outlets