Problemi sa neravnom podlogom

Usled nedovoljno ravno postavljenog termoizolacionog materijala, nejednake debljine nanosa lepila, lošeg kvaliteta armirne mrežice, itd dolazi do brojnih problema pri nanošenju disperzivnog fasadnog maltera.

Uobičajeni problemi i pitanja sa kojima se možete susresti

Problem

 

  • teško nanošenje fasadnog maltera,
  • nemoguće je dobiti ujednačenu strukturu, jer materijal na neravnoj podlozi ne može biti nanešen u jednakoj debljini, 
  • na mestima gde su ispupčenja biće jako malo materijala i neće biti strukture, provideće se podloga,

 

  • na mestima gde su udubljenja biće debeo sloj maltera, takođe je nemoguće dobiti strukturu,
  • neravnine, pukotine i ispupčenja na završnom sloju koje mogu da rezultuju da neki delovi fasadnog maltera tokom vremena otpadnu, umanjenje efekta termoizolacije

Koraci sanacije

1. ukoliko je površina dovoljno nosiva, novi objekti, kvalitetno lepilo za stiropor i za armirajući sloj i ugrađena kvalitetna armirna mrežica, ponovo uraditi armirajući sloj kako bi se izravnala površina,

nanosi se weber.therm family ili weber.therm prestige + weber.therm armirna mrežica,

2. nakon armirajućeg sloja, nanosi se osnovni premaz za impregniranje podloge i novi sloj završnog dekorativnog maltera,

3. mehanička sanacija - skinuti neravni deo kompletnog sistema sve do dela podloge koji je ravan i naneti termoizolacioni sistem ponovo, 

4. za neravnu površinu preporučuje se korišćenje kratz (zrnaste) strukture maltera, što su veće neravnine preporučuje se veća granulacija kratz strukture. 

Find all our products near you in more than 2000 outlets