Problemi sa neravnom podlogom

Usled nedovoljno ravno postavljenog termoizolacionog materijala, nejednake debljine nanosa lepila, lošeg kvaliteta armirne mrežice, itd dolazi do brojnih problema pri nanošenju disperzivnog fasadnog maltera.