Porodična kuća, Sombor

Korišteni proizvodi: weber.tene akrilputz u tonovima 23A i 22A.