Porodična kuća, Crna Gora

Porodična kuća u Crnoj Gori, u Baru je rađena 2011. godine weber. therm family termoizolacionim sistemom sa garancijom od 10 godina. Izolacija je rađena lepilom weber.therm family, završni sloj akrilnim disperzivnim malterom weber.tene akrilputz PLUS u beloj boji, pre čega je nanešen osnovni premaz weber.prim akril. Jedan deo fasade je urađen i akrilnom bojom weber.ton akril 615d.  Izvođač radova je: Fikret Šaćiri.