weberprim S&S G

Nov proizvod Prethodni naziv proizvoda: zamena za weber.prim silikat i weber.prim silikon
weber-prim-sns_01.jpg

weberprim S&S G je silikatno-silikonski osnovni  premaz za ujednačavanje i impregniranje podloge pre nanošenja završnih maltera.

weberprim S&S G se primenjuje pre nanošenja završnog sloja od silikonskog, silikatnog ili ExtraClean maltera.

weberprim S&S G se tonira prema Weber ton karti.

Podloga

Zid

Pakovanje

25kg, kanta, 600kg na paleti

8kg, kanta, 480kg na paleti

Potrošnja:

0,20 kg/m²

 

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20˚C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje osnovnih premaza. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Karakteristike i prednosti

  • Za impregniranje i ujednačavanje podloge 
  • Pre nanošenja silikatnih, silikonskih i silikatno-silikonskih fasadanih boja i maltera
  • Za grundiranje podloga na koje se nanosi fasadni malter
  • Deo weber.therm prestige i weber.therm freestyle fasadnih sistema

Ograničenja upotrebe

  • Temperatura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5˚C i ispod 30˚C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina - zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. 
  • Čuvati od smrzavanja. 

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte