weberprim Reflect

Nov proizvod
Weber

weberprim  Reflect je osnovni premaz koji se koristi za pripremu podloge pre nanošenja završnog sloja od fasadnog maltera webertene Reflect. Stvara vodoodbojnu barijeru između fasadnog maltera i fasadnog lepka i na taj način dodatno sprečava prodor vlage iz atmosfere .

 

weberprim  Reflect podbojava podlogu i egalizuje je u  pogledu upijanja vode, vezuje prašinu i druge slabo prihvaćene delove koje čišćenjem iz bilo kog razloga nismo mogli da odstranimo. Produžuje vreme obradivosti završnog fasdnog maltera.

Pakovanje:
25kg, kanta, 600 kg na paleti

Potrošnja:
približno 0,2 kg/m2/po sloju

Boja: toniranje po webermix sistemu