weberprim Reflect Nov proizvod

Weber

Pakovanje:
25kg, kanta, 600 kg na paleti

Potrošnja:
približno 0,2 kg/m2/po sloju

Boja: toniranje po webermix sistemu

weberprim  Reflect je osnovni premaz koji se koristi za pripremu podloge pre nanošenja završnog sloja od fasadnog maltera webertene Reflect. Stvara vodoodbojnu barijeru između fasadnog maltera i fasadnog lepka i na taj način dodatno sprečava prodor vlage iz atmosfere .

 

weberprim  Reflect podbojava podlogu i egalizuje je u  pogledu upijanja vode, vezuje prašinu i druge slabo prihvaćene delove koje čišćenjem iz bilo kog razloga nismo mogli da odstranimo. Produžuje vreme obradivosti završnog fasdnog maltera.