weberprim hidrosol

product_24.jpg

weberprim hidrosol je sredstvo za hidrofobiranje i protiv isoljavanja ("šalitre")na osnovi silikona. Prodire duboko u podlogu, oblažući zidove pora i na taj način spečava prolaz vode iz spoljašnje sredine i soli iz unutrašnjosti i formira "suvu zonu". weberprim hidrosol je odlično rešenje zaštite završnog materijala. 

weberprim hidrosol može da se koristi kao podloga za sve vrste materijala (osim silikatnih). Najčešće se koristi kao podloga za stare i vlažne površine pre nanošenja završnih slojeva (lepila, boje, maltera). Kada se koristi kao podloga, kada estetski faktor nema presudnu ulogu (npr. pre lepljenja pločica, stiropora, itd), može da se nanese na površinu na koju je so (šalitra) već izbila, čak i bez njenog saniranja. weberprim hidrosol svojim karakteristikama ne dozvoljava dalji prodor soli iz vlažnog zida i zaustavlja proces isoljavanja koji je već počeo.

weberprim hidrosol se može koristiti i kao završni, zaštitni sloj koji daje izraženu vodoodbojnost. Ojačava površinu materijala i daje trajnu zaštitu od svih atmosferskih uticaja, pri čemu ne menja boju i opšti izgled materijala. Pogodan je za sve mineralne, porozne površine (sve vrste maltera, betona, cigle, kamena, crepa i sl.). Kada se koristi kao završni, zaštitni sloj neophodno je šalitru prvo ukloniti sa zida (u zavisnosti od vrste podloge različiti su načini njenog saniranja). weberprim hidrosol se ne koristi kao sanaciono sredstvo, ali se nakon uklanjanje šalitre nanosi da bi sprečio njen dalji prodor.

Ovo je moguće jer je silikoniziran i izrazito vodoobojan te ne dozvoljava dalji prodor soli iz vlažnog zida.

weberprim hidrosol je transparentni premaz.

Podloga

Zid

Pakovanje:

5kg kanister

400kg na paleti

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje osnovnih premaza. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Rezultat:
Ukupna težina :
Broj pakovanja :
Broj paleta :

Karakteristike i prednosti

  • Sredstvo protiv isoljavanja (šalitre)
  • Na osnovi silikona
  • Zaštitni sloj
  • Daje izraženu vodoodbojnost
  • Trajna zaštita od svih atmosferskih uticaja

Ograničenja upotrebe

  • Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5C i ispod 30C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina - zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. 
  • Čuvati od smrzavanja. 

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte