weberprim akril G

Prethodni naziv proizvoda: karbokril
Weber

Pakovanje:

25kg, kanta, 600kg na paleti

8kg, kanta, 480kg na paleti

Potrošnja

Približno 0,15 kg/m² na zaglađenoj, do oko 0,30 kg/m² na fasadnoj površini.

weberprim akril G je osnovni premaz koji se koristi za pripremu podloge pre nanošenja završnog sloja od fasadnog maltera. 

weberprim akril G se potrebljava  za premazivanje mineralnih i fasadnih podloga, njihovo ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost. Može se primenjivati i na unutražnjim zidovima kada se kao završni sloj koriti neki od dekorativnih maltera.

Podloga

Zid

Priručnici i video

Povezani proizvodi