Osnovna škola, Beograd

Osnovna škola u Beogradu rađena je 2011.godine Weber završnim materijalima. Termoizolacija je lepljena lepilom weber.therm prestige koje se koristi za lepljenje svih vrsta termoizolaiconih ploča. Fasada je urađena silikatnim disperzivnim malterom weber.tene silikaputz u nijansi 721* , istonirana po posebnom zahtevu investitora. Pre nanošenja silikatnog maltera kompletna podloga je impregnirana osnovnim premazom weber.prim silikat. Izvođač radova: Stanogradnja