webermin hirofa

Prethodni naziv proizvoda: prskana fasada
Weber

Pakovanje: 20 kg natron džak, 1200 kg na paleti.

Potrošnja je 3kg/m2

 

webermin hirofa je mineralni dekorativni malter za spoljašnje i unutrašnje zidove (prskana fasada). Ovaj završni sloj je jedan od tradicionalnih maltera koji se veoma lako nanosi. 

webermin hirofa je paropropustan malter koeficijenta difuzne pare µ=44.

webermin hirofa je izuzetno čvrst završni sloj koji se u praksi koristi jednako za nanošenje na unutrašnje i spoljašnje zidove, kao i za prekrivanje neravnih površina jer zbog svoje specifične strukture ostavlja reljefastu površinu. Nanosi se na mineralne podloge. 

Podloga

Zid

Priručnici i video

Povezani proizvodi