webermin hirofa

Prethodni naziv proizvoda: prskana fasada
Weber

Pakovanje: 20 kg natron džak, 1200 kg na paleti.

Potrošnja 3,0-3,5 kg/m²

 

webermin hirofa je špricani mineralni krečni tankoslojni završni malter za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina.

Podloga

Zid

Priručnici i video

webermin hirofa related products