webermin classic PLUS

Nov proizvod Prethodni naziv proizvoda: obogaćen polimerom
weber-classicplus-k.jpg

webermin classic PLUS je mineralni dekorativni malter bele boje obogaćen polimerom što mu daje povećanu vodoodbojnost, prianjanje za podlogu i otpornost na pucanje. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje zidove.

webermin classic PLUS postoji u dve varijante kao R - rille (rajb, žljebaste) strukture i kao K- kratz (zranste, full, zagrebane) strukture.

webermin classic PLUS je malter na krečno-cementnoj osnovi sa izrazitom paropropusnošću sa koeficijentom od 38 µ. 

webermin classic PLUS se koristi kao završni sloj za dekoraciju i zaštitu spoljašnjih, ali unutrašnjih zidova. Nanosi se na mineralne podloge, može da se nanosi i na nosive podloge od kreča. 

Podloga

Zid

Pakovanje: 20 kg natron džak,1200 kg na paleti.

Potrošnja

Dokumentacija

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje mineralnih maltera. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Rezultat:
Ukupna težina :
Broj pakovanja :
Broj paleta :

Karakteristike i prednosti

  • Bele boje
  • Obogaćen polimerima
  • Povećane vodoodbojnosti
  • Za unutrašnje i spoljašnje zidove
  • Deo webertherm prestige sistema
  • 10 godina garancije u sistemu

Ograničenja upotrebe

  • Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina. Zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. 
  • Nije prepopručljivo toniranje ovog proizvoda zbog opasnosti od nejednake boje i pojave senki nakon nanošenja.
  • Nije preporučljivo prebojavanje bojama sa organskim pigmentima.

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte