webertherm into HP

Weber

Pakovanje:
natron džak 25 kg, 1200 kg na paleti.

Potrošnja: 28 kg/m²

webertherm into HP je fabrički pripremljen suvi tip cementno-krečnog maltera za mašinsku i ručnu primenu na spoljašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.