webertherm ultra

Prethodni naziv proizvoda: do 30% smanjena potrošnja
Weber

Pakovanje:  natron džak 17 kg, 816 kg na paleti

Potrošnja: 
Za lepljenje termoizolacione ploče od stiropora: oko 2,7-4,0 kg/m²
Za rabiciranje armirne mrežice: oko 2,0 kg/m²

webertherm ultra je fabrički pripremljen suvi tip građevinskog lepka za termoizolaciju na bazi cementa i visokokvalitetnog punioca, obogaćen polimerima, lak za nanošenje i obradu.

Podloga

Zid

Priručnici i video

webertherm ultra related products