webertherm reflect Nov proizvod

Weber

Pakovanje:
25kg natron džak
1200 kg na paleti

Boja: bela

Potrošnja:
Za lepljenje stiropora: oko 5 kg/m2
Za lepljenje MW: oko 6 kg/m2
Za duplo armiranje stiropora i MW: oko 8 kg/m2

Webertherm Reflect prvenstveno se koristi u webertherm Reflect fasadnom sistemu, zajedno sa fasadnim malterom webertene Reflect, osigurava postojan i elastičan sloj ispod završnog maltera, koji je otporan na pomeranja izazvana visokim temperaturama na površini tamnih fasada kao i njihovim naglim hlađenjem. Koristi se za lepljenje i rabiciranje.

webertherm reflect napravljen je na bazi belog cementa i polimernih veziva, dodatno mikroarmiran, što ga čini veoma čvrstim, a ujedno izuzetno elastičnim, paropropustnim lepkom, sa velikom athezijom za sve vrste termoizolacionih ploča.