Kompleks, Crna Gora

Kompleks luksuznih vila u Crnoj Gori u Petrovcu, rađen je 2010.godine završnim Weber materijalima. Završni disperzivni malter koji je korišten je weber.tene akrilputz kratz strukture u nijansama 100D i W001. Lepilo korišteno za postavljanje termoizolacije je weber.therm family, a osnovni premaz weber.prim akril. izvođač radova: Adria Bar