Kako rešiti problem paučine na mineralnoj fasadi?

Pojava paučine na mineralnoj fasadi je prirodna pojava na koju je teško uticati. Najčešće se i pojavljuje na fasadama koje su toplotno izolovane jer je sama površina toplija što privlači paukove. 

Uobičajeni problemi i pitanja sa kojima se možete susresti

Paučina na fasadi

Problem

  • narušen estetski izgled objekta
  • nema opasnosti po termoizolaciju ili tehničke karakteristike fasade

Rešenje

Pošto je pojava paučine prirodna pojava na koju se jako teško može uticati, jedino rešenje za ovakve probleme je redovno održavanje fasade. Fasadu je neophodno održavati redovno posebno ispod krova, terasa i balkona jer je tu tendencija pojave paučine najveća. Ova pojava ne utiče na tehničke karakteristike termoizolacije i ne oštećuje fasadu, samo joj narušava estetski izgled.

Find all our products near you in more than 2000 outlets