Kako izolovati stari objekat?

Čest je slučaj, posebno na našim područjima, da se radi izolacija objekata starih 10 i više godina. Većina takvih objekata je zaštićena spolja samo završnim slojem - bojom ili mineralnim malterom. U takvim situacijama je neophodno izvšriti sve prethodne provere, pre nego što se počne sa samom spoljnom izolacijom. U tekstu ćemo objasniti situaciju sa izolacijom stiroporom jer je to najčešći slučaj.