weberton steel

Weber

25kg kanta, 600kg na paleti

5kg kanta, 450kg na paleti

weberton steel je mikroarmirna akrilna boja sa specijalnim polipropilenskim vlaknima, postojana u svim vremenskim uslovima.

weberton steel je namenjen za reparturno bojenje starih dekorativnih maltera i pokrivanje tankih pukotina na fasadnim površinama.

Potrošnja: od 0,25 do 0,4 kg/m2 (2 sloja).

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

Povezani proizvodi