weberton silikon

Weber

Pakovanje:
plastična kanta 25 kg, 600 kg na paleti;
plastična kanta 8 kg, 480 kg na paleti.

Potrošnja: 0,25-0,4 kg/m²

weberton silikon je fasadna disperziona boja izrađena na bazi visokokvalitetne silikonske smole i polimerne emulzije.

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

Case studies

Weber
Fasade i završni dekorativni slojevi

Telemont, Crna Gora

završni materijal: weber.tene silikonputz i weber.ton silikon

Naša tehnička rešenja

weberton silikon related products