weberton ExtraClean

Nov proizvod
kanta_weberton_ExtraClean.jpg

weberton ExtraClean je visokopokrivna fasadna boja jedinstvena na tržištu. Odlikuju je sve prednosti silikanskih i silikatnih fasadnih boja. 

weberton Extra Clean je otporna je na sve atmosferske uticaje, visoke pokrivne moći i svetlostabilna. 

Potrošnja: od 0,25 do 0,4 kg/m2 (2 sloja).

Podloga

Zid

Pakovanje:

25kg kanta, 600kg na paleti

8kg kanta, 480kg na paleti 

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje fasadnih boja. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Karakteristike i prednosti

  • Prirodno otporna na mikroorganizme
  • Izuzetno vodoodbojna i paropropusna
  • Za održavanje fasada sa webertene Extra Clean fasadnim malterom
  • Posebno pogodna za mineralne podloge

Ograničenja upotrebe

  • Temeratura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5C i ispod 30C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina - zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni. 

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte