webertherm armirna mrežica

Nov proizvod
product_04.jpg

webertherm armirna mrežica, proizvođača Saint-Gobain Adfors je staklena tekstilna mrežica visokog kvaliteta za ugradnju u sisteme spoljne termoizolacije, težine 145 g i velike natezne moći >2000 N/5cm, veličine je 8x8 mm. 

webertherm armirna mrežica je u skladu sa svim termoizolacionim karakteristikama i koristi se u ETA sertifikovanim sistemima. 

webertherm armirna mrežica se koristi za armirni sloj u sistemima sa kamenom vunom u webertherm prestige i sa stiroporom u webertherm family termoizolacionom sistemu.

Podloga

Zid

Pakovanje: 50m2, rolne

Potrošnja:  1.1 m2/m2

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje armirnih mrežica.Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Karakteristike i prednosti

  • alkalno postojana
  • testilna staklena mrežica
  • 145g
  • deo weber.therm basic, weber.therm family, weber.therm prestige  i weber.therm freestyle fasadnih sistema

Ograničenja upotrebe

  • webertherm armirna mrežica se nikada ne nanosi istovremeno sa lepkom za termoizolaciju, tzv "spuštanje" mrežice, već se utiskuje u već nanet lepak "mokro na mokro".

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte