webertene silikonputz

Prethodni naziv proizvoda: sa elastičnim vlaknima
Weber

Pakovanje: plastična kanta 25 kg, 600 kg na paleti

Potrošnja: 2,5-3,5 kg/m²

webertene silikonputz je silikonski pastozni završni malter za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina, vrhunske elastičnosti i visoke vodoodbojnosti koji onemogućava pojavu mikropukotina na fasadi i negativan uticaj vlage.

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

Case studies

Weber
Fasade i završni dekorativni slojevi

Stambeni objekat, Bar

završni materijal: weber.tene silikonputz i weber.tene akrilputz

Weber
Fasade i završni dekorativni slojevi

Telemont, Crna Gora

završni materijal: weber.tene silikonputz i weber.ton silikon

Naša tehnička rešenja

webertene silikonputz related products