webertene silikonputz

Prethodni naziv proizvoda: sa elastičnim vlaknima
Weber

Pakovanje: 25 kg plastična kanta, 600 kg na paleti.

Potrošnja: od 2,5 kg/m2 do 3,5 kg/m2 u zavisnosti od granulacije fasadnog maltera

Boja: bela, toniranje po webermix sistemu

webertene silikonputz je dekorativni disperzivni silikonski malter na osnovi silikonskog veziva, otporan na sve spoljašnje uticaje, svetlostabilan, paropropustan i izuzetno vodoodbojan. webertene silikonputz je izrazito elastičan fasadni malter koji sprečava kapilarne pukotine.

webertene silikonputz se koristi kao završni sloj za spoljašnju upotrebu, dekoraciju i zaštitu zidova, sa termoizolacionim karakteristikama, moguće ga je koristiti i za unutrašnju upotrebu. Pogodan je i za sve stare i nove podloge. Ukoliko se nanosi na stare podloge sklone isoljavanju, neophodno je premazati ih weberprim hidrosol premazom protiv isoljavanja. Pogodan je za nanošenje u oblastima sa izrazito vlažnom klimom zbog izrazite vodoodbojnosti koju poseduje. Može da se koristi za sanaciju vlage zahvaljujući svojim vodoobojnim karakteristikama.

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

Case studies

Weber
Fasade i završni dekorativni slojevi

Stambeni objekat, Bar

završni materijal: weber.tene silikonputz i weber.tene akrilputz

Weber
Fasade i završni dekorativni slojevi

Telemont, Crna Gora

završni materijal: weber.tene silikonputz i weber.ton silikon

Naša tehnička rešenja

Povezani proizvodi