webertene silikatputz

Weber

Pakovanje: plastična kanta 25 kg, 600 kg na paleti

Potrošnja: 2,5-3,5 kg/m²

 

webertene silikatputz je silikatni pastozni završni malter za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina, izrazite paropropusnosti koji onemogućava zadržavanje vlage u objektu.

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

Case studies

Weber
Fasade i završni dekorativni slojevi

Osnovna škola, Beograd

završni materijal: weber.tene silikatputz

Naša tehnička rešenja

webertene silikatputz related products