webertene kulir

Prethodni naziv proizvoda: prirodno obojeni kamen
weber-tene-kulira_02.jpg

webertene kulir je dekorativni disperzivni malter na osnovi akrilnog veziva i prirodno obojenog kamena, otporan na sve spoljašnje uticaje, svetlostabilan i vodoodbojan.

Podloga

Zid

Boje

 • weber.tene karbokul K1
 • weber.tene karbokul K6
 • weber.tene karbokul K17
 • weber.tene karbokul K23
 • weber.tene kulir 300
 • weber.tene kulir 420
Pogledaj celu paletu

Nijanse u ton karti koristiti kao smernice prilikom odabira.
Moguća su delimična odstupanja grafičkog rešenja u odnosu na nijansu proizvoda!

Dokumentacija

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Rezultat:
Ukupna težina :
Broj pakovanja :
Broj paleta :

Karakteristike i prednosti

 • akrilni dekorativni malter za zaštitu skoli 
 • prirodno obojen kamen 
 • laka obradivost 
 • bolja zaštita podloge
 • dugovečan i postojan

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte