webertene kulir

Prethodni naziv proizvoda: prirodno obojeni kamen
weber-tene-kulira_02.jpg

webertene kulir je dekorativni disperzivni malter na osnovi akrilnog veziva i prirodno obojenog kamena, otporan na sve spoljašnje uticaje, svetlostabilan i vodoodbojan.

Podloga

Zid

Boje