webertene kulir

Prethodni naziv proizvoda: prirodno obojeni kamen
Weber

webertene kulir je dekorativni disperzivni malter na osnovi akrilnog veziva i prirodno obojenog kamena, otporan na sve spoljašnje uticaje, svetlostabilan i vodoodbojan.

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

Povezani proizvodi