webertene kulir

Prethodni naziv proizvoda: prirodno obojeni kamen
Weber

Pakovanje: plastična kanta 25 kg, 600 kg na paleti

Potrošnja: 4,5-5,0 kg/m²

webertene kulir je akrilni završni malter od prirodnog višebojnog mermernog zrna za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina, izrazite vodoodbojnosti i mehaničke otpornosti.

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

webertene kulir related products