webertene ExtraClean

Weber

Pakovanje: 25 kg plastična kanta, 600 kg na paleti.

Potrošnja: od 2,1 kg/m2 do 3,5 kg/m2 u zavisnosti od granulacije fasadnog maltera

Boja: bela, toniranje po webermix sistemu

webertene ExtraClean je tankoslojni dekorativni malter sa progresivnim samočistećim efektom. Spaja sve pozitivne strane silikonskih i silikatnih maltera. Upotrebom jedinstvenih osobina čestica, sve pozitivne strane obe vrste fasada se kombinuju u jednu.

Koristi se prilikom izrade novih, kao i prilikom rekonstrukcija, modernizacije i renoviranja starih fasada. Pogodan je za upotrebu spolja i unutra. Može se koristiti na mestima sa visokim i agresivnim zagađenjem vazduha koje opterećuje fasadu. 

Upotrebom samočisteće fasade webertene ExtraClean, životni vek fasade se znatno produžava i smanjuju se troškovi za njeno održavanje. Zahvaljujući veoma malom procentu organskih materija koje se nalaze u fasadi, na površini se stvara elektrostatički naboj i prašina iz atmosfere se ne lepi na fasadu. Fasada je istovremeno i hidrofobna i paropropusna. Zbog toga na površini fasade ostaje minimalna količina vode i na taj način se značajno smanjuje mogućnost za razvoj mikroorganizama.

webertene ExtraClean se koristi kao završni sloj za spoljašnju upotrebu, dekoraciju i zaštitu zidova, sa termoizolacionim karakteristikama. Pogodan je za korišćenje u termoizolacionim sistemima sa stiroporom, grafitnim stiroporom i stirodurom.

Podloga

Zid

Boje

Priručnici i video

Povezani proizvodi