webertene ExtraClean

Nov proizvod
Kanta_ExtraClean.png

webertene ExtraClean je tankoslojni dekorativni malter sa progresivnim samočistećim efektom. Spaja sve pozitivne strane silikonskih i silikatnih maltera. Upotrebom jedinstvenih osobina čestica, sve pozitivne strane obe vrste fasada se kombinuju u jednu.

Koristi se prilikom izrade novih, kao i prilikom rekonstrukcija, modernizacije i renoviranja starih fasada. Pogodan je za upotrebu spolja i unutra. Može se koristiti na mestima sa visokim i agresivnim zagađenjem vazduha koje opterećuje fasadu. 

Upotrebom samočisteće fasade webertene ExtraClean, životni vek fasade se znatno produžava i smanjuju se troškovi za njeno održavanje. Zahvaljujući veoma malom procentu organskih materija koje se nalaze u fasadi, na površini se stvara elektrostatički naboj i prašina iz atmosfere se ne lepi na fasadu. Fasada je istovremeno i hidrofobna i paropropusna. Zbog toga na površini fasade ostaje minimalna količina vode i na taj način se značajno smanjuje mogućnost za razvoj mikroorganizama.

weber.tene ExtraClean se koristi kao završni sloj za spoljašnju upotrebu, dekoraciju i zaštitu zidova, sa termoizolacionim karakteristikama. Pogodan je za korišćenje u termoizolacionim sistemima sa stiroporom, grafitnim stiroporom i stirodurom.

Podloga

Zid

Pakovanje: 25 kg plastična kanta, 600 kg na paleti.

Potrošnja 

Dokumentacija

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje završnih maltera. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Rezultat:
Ukupna težina :
Broj pakovanja :
Broj paleta :

Karakteristike i prednosti

  • Samočisteći završni dekorativni malter
  • Prirodno otporan na mikroorganizme
  • Minimalizuje troškove budućeg održavanja
  • Izuzetno paropropustan
  • Vodoodbojan
  • Deo webertherm ultra fasadnog sistema

Ograničenja upotrebe

  • Temperatura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina. Zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni.
  • Preporučuje se upotreba boja sa svetlosnom refleksijom >30, jer tamniji tonovi opterećuju fasadu, upijaju više toplote i prave veću razliku u temperaturi između dana i noći. Takođe, tamniji pigmenti ometaju hemijsku reakciju silikatnog maltera i povećava se verovatnoća pojavljivanja senčenja.

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte