webertene AquaBalance

Prethodni naziv proizvoda: Najbolje iz Webera!
Kanta_AquaBalance.png

Revolucionarni webertene AquaBalance je pastozni završni malter u kome je razvijen fizički proces kapilarne apsorpcije vlažnosti. Taj proces funkcioniše od prvog dana tokom čitavog životnog veka fasade i predstavlja odličnu kontrolu vlažnosti površine i ubrzava sušenje završnog sloja. Nakon prestanka padavina, vlaga koja predstavlja prirodno stanište algi i plesni ubrzano isparava što onemogućava njihovo formiranje.

Sa webertene AquaBalance-om, Weber Saint-Gobain je razvio prvi završni fasadni malter koji reguliše, umesto da suzbija vlažnost.  Do tog trenutka, istraživanje u oblasti završnih maltera bilo je u velikoj meri fokurisano na  hidrofobne, odnosno na premaze koji odbijaju vodu. Oni pospešuju brzo sušenje vodenih kapljica, koje, međutim, ostaju u udubljenjima maltera. Ove vlažne površine stvaraju idealnu hranljivu podlogu koja za posledicu ima stvaranje algi i gljivice.

webertene Aquabalance se koristi kao završni sloj za spoljašnju upotrebu, dekoraciju i zaštitu zidova, sa termoizolacionim karakteristikama. Pogodan je za korišćenje u termoizolacionim sistemima i sa stiroporom i sa mineralnom vunom.

Podloga

Zid

Pakovanje: 25 kg plastična kanta, 600 kg na paleti.

potrošnja: 

Boje

 • 165A
 • 401A
 • 411A
 • 425A
 • 440A
 • 465A
Pogledaj celu paletu

Nijanse u ton karti koristiti kao smernice prilikom odabira.
Moguća su delimična odstupanja grafičkog rešenja u odnosu na nijansu proizvoda!

Dokumentacija

Važno je znati pre nanošenja materijala

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove - temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantuje da je kvalitet isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje završnih maltera. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se pre početka radova urade probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitet proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primenjen prema izdatim uputstvima. 

Kalkulator potrošnje

Please fill in the empty fields

Sorry, there was an error with the selected options

Rezultat:
Ukupna težina :
Broj pakovanja :
Broj paleta :

Karakteristike i prednosti

 • Završni dekorativni malter
 • Optimalna zaštita fasada
 • Visoka hidrofilnost (upijanje vlage) 
 • Izuzetna paropropusnost
 • Svojstva mineralnog maltera
 • Spreman za upotrebu
 • Otporan na temperature do – 40°C

Ograničenja upotrebe

 • Temperatura vazduha i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog uticaja vetra, sunca i padavina. Zaštita od sunca i vetra može da bude zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski faktori izraženi i snažni.
 • Preporučuje se upotreba boja sa svetlosnom refleksijom >30, jer tamniji tonovi opterećuju fasadu, upijaju više toplote i prave veću razliku u temperaturi između dana i noći. Takođe, tamniji pigmenti ometaju hemijsku reakciju silikatnog maltera i povećava se verovatnoća pojavljivanja senčenja.

Ovaj proizvod je pogodan za sledeće projekte