Divac Fondacija - I mi smo pomogli

Kompanija Saint-Gobain Weber je pomogla kampanju "Možeš i ti".
Divac_weber_baner_300X250_01.jpg

Fondacija Ana i Vlade Divac je humanitarna organizacija osnovana pre 20 godina. Tokom svog humanitarnog rada prikupljeno je preko 15 miliona dolara za humanitarne svrhe i edukacione programe u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sjedinjenim Američkim državama, Indoneziji, Etiopiji i Kini.  U okviru projekta organizacije, "Možeš i ti", započeta je kampanja "Da svi pomognemo" uz podršku RTS-a. Cilj je da se za 6 meseci trajanja kampanje prikupe neophodna sredstva i građevinski materijal za izgradnju objekta za socijalno stanovanje u Beogradu i završi gradnja započetih objekata za interno raseljena lica. Donacijom materijala i novčanih sredstava pomaže se stambeno zbrinjavanje za neke od 2700 interno raseljenih koji već dve decenije žive u kolektivnim centrima širom zemlje. Kampanja "Da svi pomognemo" se realizuje u partnerstvu sa UNHCR.  Naša kompanija Saint-Gobain Weber je podržala ovu kampanju i sklopila je ugovor o podršci sa humnitarnom organizacijom "Ana i Vlade Divac".  Kampanju možete da podržite i vi.  Više informacija na http://www.fondacijadivac.org